2 thoughts on “NZ 1”

  1. kai gerai buvo visa tai vėl pamatyti. Stovėdama toj bažnyčioj prie Tekapo galvojau kad pagonys tie kiwiai – va taip iškirto langą už altoriaus.. Teisingai

    1. Kažkokios moteriškaitės diskutavo toj bažnytėlėj, kad čia labai gudru tas langas, gali melstis ir tuo pat metu stebėtis Dievo kūriniu, kažką tokio.

Comments are closed.