Port Adelaidė (naktis)

O vakare miestas dar labiau ištuštėjo. Nuvažiavom pažiūrėt video projekcijų.

Kažkokie vaikai suvaidino nedidelę scenelę, kol jų tėvai kavą gėrė.

Švyturys.

Žmonių vis mažėjo. Man rods mūsų gan ramioj gatvėj paprastą dieną daugiau žmonių sėdi kavinėse. Kol galų gale viskas baigėsi…